Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

[BỘ Y TẾ] - Ôn thi Tuyển dụng Công chức - Viên chức 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Toàn Quốc
Date
2023-02-21 06:55:14
[Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh] Ôn thi tuyển dụng 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hồ Chí Minh
Date
2023-01-06 03:30:38
[KHO BẠC NHÀ NƯỚC] - ÔN THI TUYỂN DỤNG 2023

Ngân hàng câu hỏi xây dựng từ các chuyên gia đầu ngành

Location
Toàn Quốc
Date
2023-01-04 08:15:39