Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

[KHO BẠC NHÀ NƯỚC] TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 2024

Theo Danh mục Tài liệu thông báo số 1337/TB-KBNN ngày 14/03/2024

Location
Toàn Quốc
Date
2024-06-12 11:01:43

[UBND TỈNH KHÁNH HÒA] ÔN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023

Danh mục tài liệu ôn tập bám sát, cập nhật theo Quyết định của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Location
Khánh Hòa
Date
2024-05-27 14:09:43

[Lai Châu] Tuyển dụng công chức năm 2023

ccvc.edu.vn cung cấp tài liệu ôn, thi thử phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu

Location
Lai Châu
Date
2024-01-25 16:10:02

[Nam Định] Ôn thi tuyển dụng công chức năm 2023

CCVC cung cấp tài liệu ôn, thi thử phục vụ kỳ thi Tuyển dụng công chức Nam Định 2023 được cập nhật mới nhất

Location
Nam Định
Date
2024-01-19 09:57:45

[Tổng cục Hải quan] Tuyển dụng công chức 2023

CCVC cung cấp tài liệu ôn, thi thử phục vụ kỳ thi Tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan 2023 được cập nhật mới nhất

Location
Toàn Quốc
Date
2023-11-21 11:07:51

[UBND TP. Hải Phòng] tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2023

CCVC cung cấp gói ôn, thi thử phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2023 tại thành phố Hải Phòng

Location
Hải Phòng
Date
2023-08-29 10:39:00

[Kiểm toán nhà nước] Ôn thi tuyển dụng công chức năm 2023

ccvc cung cấp gói ôn, thi thử trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức kiểm toán nhà nước năm 2023

Location
Toàn Quốc
Date
2023-08-10 14:21:25

[Bộ Tài chính] Tuyển dụng Công chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2024

ccvc cung cấp gói ôn trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2023

Location
Toàn Quốc
Date
2024-05-14 11:59:54

[UBND Tỉnh Hà Giang] Tuyển dụng Công chức năm 2023

ccvc cung cấp gói ôn trắc nghiệm phục vụ kỳ thi Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Giang năm 2023

Location
Hà Giang
Date
2023-10-17 10:00:13

[Hà Nội] Tuyển dụng CCVC khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

ccvc cung cấp taì liệu ôn, thi thử trắc nghiệm phục vụ kỳ thi Tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội, năm 2023

Location
Hà Nội
Date
2023-08-23 15:04:16

[Hà Nội] Tuyển dụng viên chức giáo dục 2023

ccvc.edu.vn cung cấp tài liệu ôn thi phục vụ kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Hoàng Mai 2023

Location
Hà Nội
Date
2023-07-03 10:28:16

[Huyện Thạch Thất] Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023

CCVC cung cấp tài liệu ôn, thi thử phục vụ kỳ thi Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023 huyện Thạch Thất được cập nhật mới nhất theo đúng danh mục tài liệu.

Location
Hà Nội
Date
2023-06-28 15:02:00

[Bộ Công thương] Ôn thi tuyển dụng 2023

CCVC cung cấp tài liệu ôn, thi thử phục vụ kỳ thi Tuyển dụng của Bộ Công thương được cập nhật mới nhất

Location
Hà Nội
Date
2023-06-28 15:02:00

[Tp. Hồ Chí Minh] Tuyển dụng công chức 2023

CCVC cung cấp tài liệu ôn, thi thử phục vụ kỳ thi Tuyển dụng công chức Thành phố Hồ Chí Minh được cập nhật mới nhất

Location
Hồ Chí Minh
Date
2023-06-28 15:02:00

[BỘ Y TẾ] - Ôn thi Tuyển dụng Công chức - Viên chức 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Toàn Quốc
Date
2023-06-28 15:01:59

[Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh] Ôn thi tuyển dụng 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hồ Chí Minh
Date
2023-06-28 15:01:59

[KHO BẠC NHÀ NƯỚC] - ÔN THI TUYỂN DỤNG 2023

Ngân hàng câu hỏi xây dựng từ các chuyên gia đầu ngành

Location
Toàn Quốc
Date
2023-06-28 15:01:59