Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Tổng cục Hải quan] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Hơn 4000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Tổng cục Hải quan] Ôn thi tiếng anh - tuyển dụng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart