Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

UBND huyện Hải Lăng, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021

10/06/2021 - UBND huyện Hải Lăng, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021

Location
Quảng Trị
Date
2022-03-29 15:58:47
UBND TP. Thuận An, Bình Dương tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

08/06/2021 - UBND TP. Thuận An, Bình Dương tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

Location
Bình Dương
Date
2022-03-29 14:33:11
Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập năm 2022

Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập năm 2022

Location
Hà Nội
Date
2022-03-19 15:32:39
UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022

UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022

Location
Sơn La
Date
2022-03-19 15:28:45
UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Location
Vĩnh Phúc
Date
2022-03-19 15:23:25
UBND TP. Phúc Yên – Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên thành phố Phúc Yên năm 2022

UBND TP. Phúc Yên – Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2022

Location
Vĩnh Phúc
Date
2022-03-19 15:08:56
Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học tuyển dụng nhân sự năm 2022

Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học tuyển dụng nhân sự năm 2022

Location
Hà Nội
Date
2022-03-19 14:55:44
UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2022

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2022

Location
Gia Lai
Date
2022-03-19 14:50:45
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – TP.HCM tuyển dụng giảng viên (đợt 1) năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – TP.HCM tuyển dụng giảng viên (đợt 1) năm 2022

Location
Hồ Chí Minh
Date
2022-03-19 14:41:49
UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức viên chức ngành GD – ĐT năm 2022

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức viên chức ngành GD – ĐT năm 2022

Location
Thanh Hóa
Date
2022-03-19 14:36:29