Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Thông báo về việc Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức tuyển dụng công chức KTNN năm 2023.

Kiểm toán nhà nước sẽ tuyển dụng 68 chỉ tiêu công chức cho 15 đơn vị trực thuộc

Location
Hà Nội
Date
2023-06-16 07:06:18

UBND TP. Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu

Location
Tuyên Quang
Date
2023-05-30 02:42:09

Bộ Công Thương tuyển dụng công chức năm 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu

Location
Hà Nội
Date
2023-05-30 02:24:34

Trung tâm Y tế Quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu

Location
Hồ Chí Minh
Date
2023-05-24 02:49:56

Bệnh viện Quận 7, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu

Location
Hồ Chí Minh
Date
2023-05-23 04:28:47