Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Thành ủy Hà Nội thông báo tuyển dụng 184 công chức, viên chức theo hình thức thi tuyển

Nội dung bài viết

Thông tin tuyển dụng

Ngày 15/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1206-TB/TU về “Tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội, năm 2023”.

Thông báo tuyển dụng 184 chỉ tiêu biên chế thuộc 41 đơn vị bằng hình thức thi tuyển.

Về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, thông báo nêu rõ: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ công chức hoặc Điều 22 Luật Viên chức và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Theo Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng và tiêu chuẩn, điều kiện vị trí việc làm đính kèm). Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ, trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với vị trí việc làm giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên.

 

Đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức hoặc Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức.

 

Mỗi thi sinh được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội. Thi sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo thông báo) và bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ (nếu dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng) tại địa điểm tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Riêng đối với thí sinh dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thi nộp hồ sơ tại tổ chức chính trị - xã hội cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp đó (Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Thành đoàn Hà Nội).

 

Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên phiếu để cơ quan tiếp nhận phiếu đối chiếu, xác thực thông tin. Mức lệ phí dự tuyển là 400.000 đồng/1 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng phiếu đăng ký dự tuyển. Thời gian tiếp nhận là trong giờ hành chính từ 8h ngày 15/6/2023 đến 17h ngày 16/7/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ).

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai thông báo theo quy định.

Nội dung bài viết