Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

Thông tin liên quan

1. Tổng chỉ tiêu viên chức: 77 chỉ tiêu

2. Thời gian tuyển dụng

  • Thời gian xét hồ sơ vòng 1: Từ ngày 03/04/2023 đến hết ngày 07/04/2023.
  • Thời gian xét vòng 2: Dự kiến tháng 4/2023

3.  Xem chi tiết tại: uneti.edu.vn