Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart

[Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái] Ôn thi Tiếng anh - tuyển dụng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ tiêu thi tuyển năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 14/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

_ Thời gian thi tuyển: Trong quý II năm 2023 ( Thời gian cụ thể có thông báo sau)

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn