Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG -CÔNG CHỨC

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart

[VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG -VIÊN CHỨC

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart

[VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN] ÔN THI TIẾNG ANH - TUYỂN DỤNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

499,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Đến hết ngày 20/4/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ , Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn