Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[VIỆN HUYẾT HỌC- TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG - VIÊN CHỨC

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[VIỆN HUYẾT HỌC- TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG] ÔN THI TIẾNG ANH - TUYỂN DỤNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart