Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Bộ KH&CN] Ôn thi kiến thức chung - thăng hạng lên hạng II

Nội dung ôn được biên soạn theo Quyết định 799/QĐ-HĐT ngày 04 tháng 5 năm 2023

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ KH&CN] Ôn thi tiếng anh - thăng hạng lên hạng II

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart