Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Tp.Hồ Chí Minh] Ôn thi kiến thức chung - Công chức năm 2024

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Tp.Hồ Chí Minh] Ôn thi kiến thức chung - Viên chức năm 2024

Hơn 2500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Tp.Hồ Chí Minh] Ôn thi tiếng anh - Chuyên viên chính năm 2024

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart