Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Bộ Tài chính] Ôn thi kiến thức chung - Nâng ngạch Công chức 2024

Gần 4000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ Tài chính] Ôn thi kiến thức chung - Thăng hạng Viên chức 2024

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ Tài chính] Ôn thi tiếng anh - Nâng ngạch Thăng hạng 2024

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart