Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Yên Bái] Ôn thi kiến Tiếng anh - Nâng ngạch thăng hạng

  • Bước 1: Chọn Danh mục ôn thi
  • Bước 2: Tạo bài thi: Chọn số câu hỏi và thời gian làm bài
  • Bước 3: Ấn vào bắt đầu làm bài
  • Bước 4: Chọn đáp án đúng
  • Bước 5: Ấn vào Nộp Bài để hoàn thành bài trắc nghiệm

- Bản dùng thử không sử dụng được chức năng này.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ chức năng nhé.

800,000 499,000 Đặt mua Add to cart
Chọn tất cả
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
Điền từ 1
Điền từ 2
Điền từ 3
Điền từ 4
Điền từ 5
Điền từ 6
Sắp xếp câu
Câu cùng nghĩa

[Phú Thọ] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

[Nam Định] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ Giáo dục và Đào tạo] Ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bạc Liêu] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart