Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Yên Bái] Ôn thi kiến Tiếng anh - Nâng ngạch thăng hạng

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

800,000 499,000 Đặt mua Add to cart
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
Điền từ 1
Điền từ 2
Điền từ 3
Điền từ 4
Điền từ 5
Điền từ 6
Sắp xếp câu
Câu cùng nghĩa

[TP. Hồ Chí Minh] - Ôn thi Tiếng anh - Tuyển dụng

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

800,000 499,000
Add to cart

[Bạc Liêu] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Tây Ninh] Ôn thi kiến thức chung - Nâng ngạch công chức

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hà Nội] Ôn thi tiếng anh - tuyển dụng viên chức giáo dục

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart