Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Hà Nội] Ôn thi kiến thức chung - tuyển dụng viên chức giáo dục

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

1,000,000 799,000 Đặt mua Add to cart
Luật viên chức - update 24.4
Luật giáo dục năm 2019 - update 24.4
Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 - update 24.4
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 - update 24.4
Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 - update 24.4
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020
Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021

[An Giang] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hòa Bình] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG - VIÊN CHỨC

Danh mục ôn theo Thông báo số 149/TB-HĐT ngày 27/10/2023 của HĐT năm 2023

1,000,000 799,000
Add to cart

[Vĩnh Phúc] Ôn thi kiến thức chung - Viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[ UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế] Ôn thi tiếng anh - tuyển dụng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart