Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Bà Rịa - Vũng Tàu] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

1,000,000 799,000 Đặt mua Add to cart
Hiến pháp 2013
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và sửa đổi năm 2019
Văn kiện lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế 2021 - 2030
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi
Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và sửa đổi 2020
Luật Phòng chống tham nhũng 2018
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018
Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017
Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019
Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020
Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020
Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018
Tài liệu bồi dưỡng các ngạch công chức

[Lâm Đồng] ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hà Nam] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

[Sóc Trăng] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart