Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [KIẾN THỨC CHUNG] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023 - CÔNG CHỨC

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

2,500,000 1,999,000 Đặt mua Add to cart
Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023
Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 và sửa đổi
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020
Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020
Luật số 22/2008/QH12; Luật số 52/2019/QH14 và Luật Viên chức
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021
Hiến pháp 2013
Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 27/10/2017
Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi 2019
Luật Phòng chống tham nhũng 2018
Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và sửa đối 2020
Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 và sửa đổi 2019
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 và sửa đổi
Nghị định 158/NĐ-CP ngày 22/11/2018
Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020
Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020
Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022

[Phú Yên] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bắc Giang] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG -CÔNG CHỨC

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart

[KON TUM] ÔN THI TIẾNG ANH - NÂNG NGẠCH THĂNG HẠNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart