Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Hà Nam] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

800,000 499,000 Đặt mua Add to cart
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
Đọc hiểu 7
Điền từ 1
Điền từ 2
Điền từ 3
Điền từ 4
Điền từ 5
Điền từ 6
Điền từ 7
Sắp xếp câu
Câu cùng nghĩa

[ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI] Ôn thi tiếng anh

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart

[Bình Định] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

TIẾNG ANH CƠ BẢN

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

1,200,000 1,000,000
Add to cart

[Đồng Nai] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart