Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [TP. Hồ Chí Minh] - Ôn thi Tiếng anh - Tuyển dụng

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

800,000 499,000 Đặt mua Add to cart
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Điền từ 1
Điền từ 2
Điền từ 3
Điền từ 4
Điền từ 5
Điền từ 6

[Khánh Hòa] ÔN THI TIẾNG ANH - NÂNG NGẠCH THĂNG HẠNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

[Kiểm toán nhà nước] Kiến thức chung - Kiểm toán viên cao cấp

Theo Công văn số 107/HĐT-TCCB ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi chuyển ngạch KTVNN và nâng ngạch công chức năm 2023

1,500,000 1,190,000
Add to cart

[Bạc Liêu] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart