Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[KIẾN THỨC CHUNG] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023 - CÔNG CHỨC

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

2,500,000 1,999,000
Add to cart
[TIẾNG ANH] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

999,000 699,000
Add to cart
[KIẾN THỨC CHUNG] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023 - VIÊN CHỨC

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

2,500,000 1,999,000
Add to cart

Ôn thi chuyên môn nghiệp vụ

KHÓA ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH
MÔN: CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
STT KHÓA HỌC Thời lượng Hình thức Đơn giá/Lớp
1 Khóa ON1:  dạy 1 kèm 1 3 Buổi x 1.5 tiếng Online qua  (Zoom/ Googlemeet..)  liên hệ 
2 Khóa MAX10:  tối đa 10 học viên/lớp 3 Buổi x 1.5 tiếng Online (Zoom/ Googlemeet..)  liên hệ 
3 Khóa VIP5: tối đa 5 học viên/lớp 4 Buổi x 1.5 tiếng Theo yêu cầu của người học  liên hệ 
Giảng viên: là các chuyên gia có kinh nghiệm trong các kỳ thi nâng ngạch thăng hạng đến Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Luật, ... 
Liên hệ đăng ký khóa học: Miss Tú Anh : 037.223.4997
                                              Miss Ninh: 0986.133.904