Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[KIẾN THỨC CHUNG] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023 - CÔNG CHỨC

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng theo CV số 4411/HĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Nội vụ

2,500,000 1,999,000
Add to cart

[TIẾNG ANH] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng theo CV số 4411/HĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Nội vụ

999,000 699,000
Add to cart

[KIẾN THỨC CHUNG] NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023 - VIÊN CHỨC

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng theo CV số 4411/HĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Nội vụ

2,500,000 1,999,000
Add to cart