Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Bà Rịa - Vũng Tàu] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Gần 2500 câu hỏi theo danh mục tài liệu tham khảo thông báo số 56/TB-HĐT ngày 01/2/2024 của Hội đồng thi

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bà Rịa - Vũng Tàu] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục tài liệu tham khảo thông báo số 56/TB-HĐT ngày 01/2/2024 của Hội đồng thi

800,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021