Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Vĩnh Phúc] Ôn thi kiến thức chung - Công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Vĩnh Phúc] Ôn thi kiến thức chung - Viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Vĩnh Phúc] Ôn thi Tiếng Anh - Nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Thông báo kế hoạch thi xem chi tiết tại: https://vinhphuc.gov.vn

Xây dựng  theo danh mục ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, theo quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021