Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Vĩnh Phúc] Ôn thi kiến thức chung - Công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart
[Vĩnh Phúc] Ôn thi kiến thức chung - Viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart
[Vĩnh Phúc] Ôn thi Tiếng Anh - Nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart

Ôn thi chuyên môn nghiệp vụ

KHÓA ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH
MÔN: CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
STT KHÓA HỌC Thời lượng Hình thức Đơn giá/Lớp
1 Khóa ON1:  dạy 1 kèm 1 3 Buổi x 1.5 tiếng Online qua  (Zoom/ Googlemeet..)  liên hệ 
2 Khóa MAX10:  tối đa 10 học viên/lớp 3 Buổi x 1.5 tiếng Online (Zoom/ Googlemeet..)  liên hệ 
3 Khóa VIP5: tối đa 5 học viên/lớp 4 Buổi x 1.5 tiếng Theo yêu cầu của người học  liên hệ 
Giảng viên: là các chuyên gia có kinh nghiệm trong các kỳ thi nâng ngạch thăng hạng đến Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Luật, ... 
Liên hệ đăng ký khóa học: Miss Tú Anh : 037.223.4997
                                              Miss Ninh: 0986.133.904

Thông tin liên quan

Thông báo kế hoạch thi xem chi tiết tại: https://vinhphuc.gov.vn

Xây dựng  theo danh mục ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, theo quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021