Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh] Ôn thi kiến thức chung - Tuyển dụng

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

699,000 599,000
Add to cart
[Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh] Ôn thi Tiếng anh - Tuyển dụng

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

299,000 199,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 99 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh