Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

Thông tin liên quan

Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 99 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh