Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Thái Nguyên] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Thông báo số 171/TB-HĐT ngày 07/11/2023 của Hội đồng thi

1,000,000 799,000
Add to cart

[Thái Nguyên] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Thông báo số 171/TB-HĐT ngày 07/11/2023 của Hội đồng thi

1,000,000 799,000
Add to cart

[Thái Nguyên] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021