Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Quảng Ngãi] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Hơn 4000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Quảng Ngãi] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Quảng Ngãi] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

- Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi (chi tiết tại đây)