Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Phú Thọ] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Hơn 4000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart

[Phú Thọ] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Phú Thọ] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart