Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Bộ Giáo dục và Đào tạo] Ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ Giáo dục và Đào tạo] Ôn thi tiếng anh chuyên viên chính

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart