Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Kiểm toán nhà nước] Kiến thức chung - Kiểm toán viên cao cấp

Theo Công văn số 107/HĐT-TCCB ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi chuyển ngạch KTVNN và nâng ngạch công chức năm 2023

1,500,000 1,190,000
Add to cart

[Kiểm toán nhà nước] Kiến thức chung - Kiểm toán viên chính

Theo Công văn số 107/HĐT-TCCB ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi chuyển ngạch KTVNN và nâng ngạch công chức năm 2023

1,000,000 799,000
Add to cart

[Kiểm toán nhà nước] Ôn thi tiếng anh - Kiểm toán viên chính

Theo Công văn số 107/HĐT-TCCB ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi chuyển ngạch KTVNN và nâng ngạch công chức năm 2023

800,000 499,000
Add to cart

[Kiểm toán nhà nước] Ôn thi tiếng anh - Kiểm toán viên cao cấp

Theo Công văn số 107/HĐT-TCCB ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi chuyển ngạch KTVNN và nâng ngạch công chức năm 2023

999,000 699,000
Add to cart