Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[ KHO BẠC NHÀ NƯỚC] - ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG - TUYỂN DỤNG

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính, .....

1,000,000 799,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 740 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022

– Địa điểm:  Nộp trực tiếp tại đơn vị dự tuyển

xem chi tiết tại: tìm đếm link gốc của tin