Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[TP. Hồ Chí Minh] - Ôn thi nâng ngạch công chức

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

699,000 599,000
Add to cart
[TP. Hồ Chí Minh] - Ôn thi thăng hạng viên chức

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

699,000 599,000
Add to cart
[TP. Hồ Chí Minh] - Ôn thi Tiếng Anh - Nâng ngạch - Thăng hạng

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

299,000 199,000
Add to cart