Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart

[ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI] Ôn thi tiếng anh

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart