Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Đà Nẵng] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Đà Nẵng] Ôn thi Tiếng Anh - Nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục của Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Thông báo kế hoạch thi: 

....