Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Bộ Y Tế] - Ôn thi kiến thức chung - Tuyển dụng Công chức

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ Y Tế] - Ôn thi kiến thức chung - Tuyển dụng viên chức

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bộ Y Tế] - Ôn thi tiếng anh - Tuyển dụng

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

799,000 499,000
Add to cart

Thông tin liên quan

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021 của Bộ Nội vụ