Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Bình Dương] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Nội dung ôn chuẩn theo danh mục của Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bình Dương] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Nội dung ôn chuẩn theo danh mục của Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bình Dương] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart