Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[SỞ Y TẾ BẮC KẠN] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG - VIÊN CHỨC

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

699,000 599,000
Add to cart
[SỞ Y TẾ BẮC KẠN] ÔN THI TIẾNG ANH - TUYỂN DỤNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart

Thông tin liên quan

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề);

d) Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 10/3/2023 đến 16h00 ngày 10/4/2023 trong giờ hành chính, mọi hồ sơ nộp sau 16h00 ngày 10/4/2023 sẽ không có giá trị (trường hợp gửi theo đường bưu chính tính thời gian theo dấu công văn đến của Sở Y tế).

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023

Nguồn tin: soyte.backan.gov.vn